Standpunten

Minimapartij Almelo. De partij die samen met u van Almelo een toonbeeld van een sociale stad wil maken. Een stad waarin het ook voor inwoners met een minimaal besteedbaar inkomen goed mogelijk is om zich te ontplooien en een beter bestaan te krijgen. De Minimapartij streeft naar een gemeentebestuur en een ambtelijk apparaat dat oog heeft voor de belangen van hen die van een minimuminkomen rond moeten komen. De Minimapartij in vier woorden: eenvoud, ontwikkeling, variatie en samen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons verkiezingsmenu Kiest u me nu.