Overheid en organisatie

Ons ideaal….

Zonder overheid geen maatschappij. Maar die overheid is er voor onze inwoners, niet andersom. Daarom veel aandacht voor de uitvoering van het beleid. Want mooie plannen zijn niet genoeg. De inwoner van Almelo mag niet stuklopen op uitvoeringsproblemen. Wij verwachten in contacten met de gemeente gesprekspartners met verstand en gevoel. Waar bureaucratie dit in de weg staat, moet die bureaucratie weg. Van wantrouwen naar vertrouwen en samenwerking.

Vooraf

De gemeente schrijft heldere en voor iedereen begrijpelijke brieven
 Bij problemen met de gemeente is altijd duidelijk waar en bij wie je terecht kunt

Hoofdzaak

 De gemeente is waar mogelijk open en transparant over beslissingen
 De ambtelijke organisatie is ervan doordrongen dat zij er is voor de inwoner. En behandelt iedere inwoner met respect en begrip
 In elke wijk is een sterk wijkservicepunt (WSP). Een WSP helpt inwoners met praktische zaken, verbindt en is een plek waar iedereen het verhaal kwijt kan, noaberschap.

Toegift

 Kleine start- of aanmoedigingssubsidies voor nieuwe initiatieven die de samenleving versterken en mooier maken en eenvoudig aan te vragen zijn