Verkiezingsprgramma Minimapartij Almelo

KIEST U ME NU

De Minimapartij wil dat Almelo een fijne stad is om te leven. Een levendige stad, een sociale stad, een gevarieerde stad. Een stad waar alle mensen zich vrij en veilig voelen om talenten te ontplooien. Met kansen voor iedereen. Kansen die passen bij mogelijkheden, wensen en levensstijl. Zonder betutteling en met extra aandacht voor de belemmeringen die mensen ervaren.

De gemeenteraadsverkiezingen gaan over Almelo. Over wat we in Almelo voor elkaar krijgen. De gemeenteraad beslist hoeveel geld inwoners aan de gemeente betalen. Bijvoorbeeld bij de OZB, heffingen en eigen bijdragen Wmo. Welke keuzes maken we met het geld dat Almelo binnenkrijgt?

Door te stemmen bepaalt u wat u belangrijk vindt. En aan wie u de besteding van al het gemeenschapsgeld toevertrouwt. De Minimapartij loopt als lokale partij niet aan de riem van een landelijke partij. Zij kan vrijuit opkomen voor onze inwoners uit Almelo, Bornerbroek en Aadorp.

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Zoals één loket voor hulpvraag. De collectieve zorgverzekering voor minima. De Klijnsma gelden gaan naar kinderen in armoede.

De Minimapartij vraagt om uw vertrouwen. Dat is niet niks, dat beseft de Minimapartij maar al te goed. Wij zijn dat vertrouwen waard. Als persoon en als partij. Onze kernwoorden: variatie, samen, eenvoud en ontwikkeling.

Variatie is noodzaak, grote ondernemers, kleine ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners, winkeliers. Door samen te werken kun je mooier samen leven.
Samen zijn we ons Almelo. Dat is de stad, dat is de Minimapartij.

De Minimapartij is een goede keuze voor iedereen met een sociaal hart voor de stad. De Minimapartij knokt extra hard voor wie dat het hardst nodig hebben. En zorgt daarmee dat de stad er voor iedereen beter op wordt. Laat ons weten wat u belangrijk vindt.

Wij luisteren. En doen!