De Minima partij roept al jaren dat mensen die hulp nodig hebben soms veel te lang moeten wachten. Nu blijkt ook uit onderzoek van Movisie dat wijkteams het werk niet aankunnen. Mooi dat het onderzocht is, maar er moet nu wel wat gaan gebeuren.

Stem 21 maart Minimapartij voor:
– binnen 1 maand de wachtlijst wegwerken
– één telefoonnummer/loket waar u terecht kunt met vragen
– gewoon de inwoners helpen, ook zonder afspraak
– WMO-loketten in elke buurt (bv wijkcentrum/wijkservicepunt)
– praktisch meedenken met inwoner naar passende oplossing
– wijkteams van Scoop/DNO terug naar de gemeente

Langer zelfstandig mee kunnen doen. Dat is soms best lastig, vooral als de beste oplossing niet in het gemeentepakket zit. Voor een inwoner was een elektrische bakfiets de beste oplossing. En veel goedkoper dan de oplossing die de gemeente bood. De Minima partij kon helpen en de gemeente ging overstag. Een blije inwoner en de gemeente bespaart geld. Zo hoort het!

Mooi dat er meer stembureaus komen. Nog makkelijker voor de inwoners van Almelo. Als Minima partij vinden we het ook belangrijk dat iedereen kan stemmen. Dus rolstoeltoegankelijk, assistentie voor visueel beperkten en een duidelijke uitleg voor wie het nodig heeft. — met Redactie Almelo.

Samenwerken oké, maar tegen dure plannen uit de Agenda van Twente zegt de Minima partij nee. We kunnen ons geld beter aan andere (dringende) zaken uitgeven.

Iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen. Niemand mag daarbij gehinderd worden. Dat klinkt logisch. Voor mensen met dementie, een lichamelijk, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking is dat altijd gemakkelijk. Soms zijn de woorden te moeilijk, soms is hulp nodig om te kunnen stemmen.

De Minima partij wil dat de gemeenteraadsverkiezingen volledig toegankelijk zijn voor iedereen en zullen hier ook op toezien bij de Gemeente Almelo en als dat noodzakelijk is actie ondernemen. Duidelijke en makkelijke taal in folders. Goede informatie over het stemmen voor mensen met een beperking. Duidelijkheid hoe blinden en slechtzienden kunnen stemmen. Dementie vriendelijke stembureaus (Alzheimer Nederland).

Elke stem telt. Zeker ook die van mensen met een beperking!

Bedroevend! De meerderheid van de gemeenteraad heeft -helaas- besloten om de dienstencheques (HHT) waarmee inwoners met een hulpvraag én mantelzorgers voor vijf euro per uur (extra) huishoudelijke hulp kunnen inkopen, af te bouwen.

Vanaf 1 april kunnen alleen mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt Informele Zorg Almelo er nog gebruik van maken. De Minimapartij vindt dit jammer, vooral omdat het alleen om geld draait.

Ouderen en mensen die ziek zijn of een beperking hebben konden met de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage extra hulp inkopen voor de dingen die niet binnen het basispakket schoon- en leefbaar huis vallen.

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u een ander beleid? Stem dan op de Minima partij!

Almelo heeft een jongerenraad. Gaaf! We wensen de jongeren veel succes en hopen veel goede ideeën van ze te horen!

Hoe ver staat het met de reorganisatie van de gemeente (organisatie-ontwikkeling)? Het kost miljoenen en de Minima partij wil weten hoe ver het er mee staat. Ook hebben we het college de vraag gesteld hoe ver het staat met de verzelfstandiging van de afdeling groen en het ingenieursbureau. De betrokken medewerkers mogen wel een keer zekerheid krijgen.