Artikelen door Lieneke Bolhuis

Minimapartij laat SP-Almelo kleur bekennen

Het geld dat Almelo vanuit Den Haag krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen gaat daar ook daadwerkelijk naar toe. Een meerderheid van de raad stemde in met een amendement van de Minimapartij. Saillant is dat de SP tegen stemde. Zij willen, met SP wethouder Cornelissen, dat het geld in de algemene pot voor minimaregelingen gaat en […]

Brief groen, uitvoering, technische service en sport

Gemeente Almelo t.a.v. mevrouw Ten Seldam en mevrouw Van Wijk per mail verzonden en in cc aan college en raadsgriffie betreft: Outsourcen groen, uitvoering, technische service en sport Almelo, 22 augustus 2017 Geachte mevrouw Ten Seldam en mevrouw Van Wijk, beste Irene en Christien, Zoals u ongetwijfeld weet hebben inmiddels diverse raadsfracties een gesprek gehad […]