Artikelen door Lieneke Bolhuis

Afdeling Groen?

Hoe ver staat het met de reorganisatie van de gemeente (organisatie-ontwikkeling)? Het kost miljoenen en de Minima partij wil weten hoe ver het er mee staat. Ook hebben we het college de vraag gesteld hoe ver het staat met de verzelfstandiging van de afdeling groen en het ingenieursbureau. De betrokken medewerkers mogen wel een keer […]

Natuurhus en Hagenpark

De Minimapartij steunt de initiatieven van het Natuurhus. Maar ook het Natuurpark in het Hagenpark wat er mogelijk gaat komen. Maar kijk ook naar financiële mogelijkheden van bijvoorbeeld de provincie. Niet alles hoeft betaald te worden door de gemeente. Luister dit standpunt via deze link.

Inwoners moeten snel geholpen worden

De Sociale Wijkteams kunnen het werk niet aan. Dat is nieuws in de Tubantia van vandaag. Helaas is het al een dik jaar nieuws. De Minima partij stelde keer op keer vragen. Het zou opgelost worden. Helaas moeten we constateren dat hulpvragende inwoners nog steeds veel te lang moeten wachten. Onvoorstelbaar dat het zo lang […]

Zieken worden stapelgek van stapeling

ZGT verhoogt parkeren met 50 cent per uur, dat meldt de Redactie Almelo van de Tubantia. Dat is een verhoging van 50%! Het is een paar cent hier, een paar euro daar… Maar chronisch zieken en gehandicapten mag weer de knip trekken. De afgelopen jaren zijn allerlei regelingen afgeschaft of minder geworden. maar er kwam […]

Inloopspreekuur

Sociale Wijkteams, het minimabeleid, de binnenstad, cultuur, sport, werkgelegenheid. Maar ook kapotte lantaarnpalen, onkruid dat een meter hoog staat, een woningaanpassing, huishoudelijke hulp en noem maar op. Allemaal zaken die inwoners raken en waarbij sommigen verstrikt raken in het web van de gemeente. Wie vragen heeft over deze onderwerpen of een goed idee heeft, is […]

De eethoek zoekt ruimte

Het aantal mensen dat bij De Eethoek komt eten, neemt toe. Tegelijkertijd wordt de ruimte die ze bij Speeltuin Het Nieuwland kunnen gebruiken kleiner. En er zit geen vaste kachel in. Dat is niet handig. Gelukkig zijn Monique en haar team creatief en druk bezig met het vinden van een andere ruimte. Ook als Minimapartij […]

Blijf met je poten van hulpverleners af

De Politie Almelo “voelt zich boos”. En terecht. Voor hulpverleners van Rav Ambulance Oost die iemand proberen te redden, maak je ruim baan. Als je stoer denkt te zijn en een ambulancemedewerker uitscheldt en die het werk onmogelijk maakt, dan verdien je wat ons betreft water en brood als kerstdiner. Met mensenlevens mag je niet […]

In 2018 nog extra uren huishoudelijke hulp kopen?

Mensen met een zorgindicatie én mantelzorgers kunnen in Almelo (extra) uren huishoudelijke hulp inkopen voor 5 euro per uur. Een mooi systeem. Alleen is nu nog steeds niet helder of de regeling volgend jaar ook bestaat. Samen met de ChristenUnie Almelo stelt de Minima partij hierover vragen aan het college. Wij hebben verzocht de vragen […]