Artikelen door admin

Minimapartij wil na 3 maand duidelijkheid over Huishoudelijke Hulp

Lieneke Bolhuis van de Minimapartij wil van het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten wanneer de inwoners en zorgaanbieders duidelijkheid krijgen over het nieuwe of aangepaste beleid voor de huishoudelijke hulp. Die aanpassing is waarschijnlijk nodig vanwege een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (hoogste rechter). Op 21 mei stelde Lieneke Bolhuis van de […]

Minimapartij maakt zich zorgen over gevolgen datalek

In de afgelopen dagen werd bekend dat er 20GB aan gegevens is gestolen van de Gemeente Almelo (en/of het Werkplein). De Minimapartij is hier van geschrokken.Een datalek in overheidssystemen kan ernstige gevolgen hebben voor inwoners en kan onder andere leiden tot identiteitsdiefstal. Bij identiteitsdiefstal kunnen inwoners direct of op termijn in ernstige financiële en persoonlijke […]

Parkeerbeleid (deel 2)

Tijdens het politiek beraad van 5 juli zijn de laatste details van het parkeerbeleid besproken met de Raad. Bij de raadsvergadering van 10 mei 2016 is deel 1 vastgesteld. Bij deze vergadering heeft de Minimapartij zich op een drietal punten zeer kritisch opgesteld. Dat waren 1) blauwe zone 2) parkeertijden op stapavonden 3) tarieven en […]

Huishoudelijke hulp! Maatwerk?

Afgelopen woensdag is door de CrvB een uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. Kern van de uitspraak is dat per situatie bekeken moet worden hoeveel uur huishoudelijke hulp geleverd moet worden. Maatwerk leveren ! De Minimapartij is blij met deze uitspraak. Vandaag zijn dan ook vragen ingediend bij het college. De belangrijkste vraag is ‘Hoe […]

Indexatie en evaluatie

[embeddoc url=”http://minimapartijalmelo.nl/wp-content/uploads/2016/09/20160510-Amendement-MP-Indexatie-en-evaluatie.pdf” download=”all”]