De Minima partij roept al jaren dat mensen die hulp nodig hebben soms veel te lang moeten wachten. Nu blijkt ook uit onderzoek van Movisie dat wijkteams het werk niet aankunnen. Mooi dat het onderzocht is, maar er moet nu wel wat gaan gebeuren.

Stem 21 maart Minimapartij voor:
– binnen 1 maand de wachtlijst wegwerken
– één telefoonnummer/loket waar u terecht kunt met vragen
– gewoon de inwoners helpen, ook zonder afspraak
– WMO-loketten in elke buurt (bv wijkcentrum/wijkservicepunt)
– praktisch meedenken met inwoner naar passende oplossing
– wijkteams van Scoop/DNO terug naar de gemeente