Bedroevend! De meerderheid van de gemeenteraad heeft -helaas- besloten om de dienstencheques (HHT) waarmee inwoners met een hulpvraag én mantelzorgers voor vijf euro per uur (extra) huishoudelijke hulp kunnen inkopen, af te bouwen.

Vanaf 1 april kunnen alleen mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt Informele Zorg Almelo er nog gebruik van maken. De Minimapartij vindt dit jammer, vooral omdat het alleen om geld draait.

Ouderen en mensen die ziek zijn of een beperking hebben konden met de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage extra hulp inkopen voor de dingen die niet binnen het basispakket schoon- en leefbaar huis vallen.

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u een ander beleid? Stem dan op de Minima partij!