In twee uur tijd hebben zaterdagmiddag een kleine 500 bezoekers van de Almelose binnenstad hun handtekening gezet onder de petitie ‘Stel het geld voor kinderen veilig’ van de Minimapartij. Jong en oud ondersteunen hiermee de oproep aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om het extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen ook voor dat doel te gebruiken en er geen andere dingen mee te doen, zoals het college eigenlijk wil. Fractievoorzitter Lieneke Bolhuis van de Minimapartij is blij met zoveel steun vanuit de bevolking.