[embeddoc url=”http://www.minimapartijalmelo.nl/wp-content/uploads/2017/07/170714-PERSBERICHT-LA-en-MP-komen-met-motie-om-verhuizing-Uitsmijters-55-budgettair-neutraal-mogelijk-te-maken.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]