Vanuit de samenleving krijgen wij het volgende signaal:

“Door anders te organiseren wil De Nieuwe Organisatie en de daarbij behorende stichtingen Scoop, Sociale Wijkteams Almelo en het Maatschappelijk Werk Noord West Twente het vertrouwen van de inwoners en partners winnen. Daarbij hoort een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe site én niet te vergeten nieuw briefpapier.

… in de wandelgangen klinkt de naam Avedan

… DNO cs wordt 100% gesubsidieerd”

Schriftelijke Vragen – Nieuwe naam DNO / Scoop