Het college wil alweer flink het mes zetten in het sociale beleid van Almelo. Dit doet de gemeente jaar in jaar uit. De uitkeringen, de maatschappelijke ondersteuning en het minimabeleid, het moet allemaal goedkoper. Want Almelo heeft geen geld… zo zeggen ze.

Problemen niet alleen met sociaal geld oplossen
Ja, Almelo heeft problemen. Maar laten we heel duidelijk zijn. Het grootste probleem is dat Almelo miljoenen kwijtraakt door te speculeren met grond, bijvoorbeeld het prestigieuze Waterrijk. Het kon niet op en de kip met gouden eieren lag binnen handbereik. Zo rekenden de vastgoedboys binnen de gemeente ons jaren voor. We weten nu wel beter…

Voorspelling Minimapartij komt uit
Het sociale beleid in Almelo kost veel geld, zo wordt ons steeds voorgehouden. In de afgelopen jaren werden er voor sociaal beleid miljoenen minder uitgegeven dan begroot. Het verschil is gebruikt om de schulden die ontstaan zijn door grondspeculaties op te lossen. En sneller op te lossen dan noodzakelijk. Maar wel ten koste van onze inwoners die gebruik moeten maken van sociaal beleid. Steeds minder is mogelijk en steeds vaker horen we, er is geen geld voor, deze mensen moeten maar gaan werken (of niet ziek worden)! Miljoenen hebben we bezuinigd… De Minimapartij waarschuwde het college vorig jaar al. Almelo, reken je niet te rijk…. Er komen nog rekeningen… Zet wat apart om dat op te vangen. Zo gaat dat in een huishouden ook. Sparen voor tegenvallers. Maar nee, alles ging naar de aflossing om de algemene reserve op te krikken en de schuld te verlagen, sneller dan noodzakelijk.

Helaas werd onze voorspelling de waarheid. De afrekeningen over 2015 en 2016 vielen toch hoger uit. En nu komen we ineens miljoenen tekort. Ach en wee klinkt vanuit het college. En natuurlijk de roep op bezuinigingen op het sociale beleid. Niemand die zegt dat het geld dat vorige jaren over was hiervoor terug te halen. Nee, laat de minima en de chronisch zieken nog maar een keer bloeden.

Wel miljoenen beschikbaar voor reorganisatie
Tegelijkertijd zijn er wel miljoenen beschikbaar om de gemeenteorganisatie te veranderen en afkoopsommen te betalen aan ambtenaren. De Minimapartij vindt dit onbegrijpelijk en zal hier bij de behandeling van de Perspectiefnota met alle macht proberen het beleid en het perspectief socialer te maken. Het gaat immers om de inwoners in de stad, vooral die in kwetsbare situaties.

Wethouder moet méér voor sociale zaak opkomen
De Minimapartij roept ook de wethouder van Sociale Zaken op om zijn socialistische bloed te laten koken te vechten en als een leeuw voor het sociale beleid. Dat missen we… Het sociale domein betaalt de prijs van falend beleid op andere terreinen. Dat kan niet, dat mag niet en we vechten om dat niet te laten gebeuren!