Bij een besteding van 6,4 miljoen euro hoort een degelijke verantwoording. De Minimapartij heeft vragen bij de door het college verstrekte verantwoording over dit bedrag over 2015. Vooral het gebrek aan transparantie over de vier betrokken stichtingen (Scoop, Maatschappelijk Werk noord west Twente, de Sociale Wijkteams Almelo, DNO) is opvallend en teleurstellend. De Minimapartij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Raadsvragen – Minimapartij wil duidelijkheid over stichtingenkwartet
Persbericht – Minimapartij wil duidelijkheid over stichtingenkwartet